Δομή

Η δομή του κόμματος εγγυάται την δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Διασφαλίζει, επί πλέον, την διαμόρφωση πολιτικών θέσεων, οι οποίες προκύπτουν μέσα από την συνειδητή συμμετοχή όλων των μελών και με απόλυτο σεβασμό της άποψης της μειοψηφίας. Μεταξύ των άλλων, προβλέπονται τα εξής: 

  • Σώμα εκλεκτόρων, το οποίο εκλέγει την/τον επί κεφαλής του ψηφοδελτίου.
  • Ασυμβίβαστο των μελών των οργάνων του κόμματος με τις ιδιότητες του βουλευτού/υπουργού.
  • Οι νομαρχιακές συνελεύσεις επιλέγουν τους υποψηφίους και συγκροτούν το ψηφοδέλτιο του κόμματος.
  • Ισχυρό συμβούλιο αξιολόγησης και ελέγχου, το οποίο εγκρίνει τις προταθείσες από τις νομαρχιακές συνελεύσεις υποψηφιότητες, βάσει των κριτηρίων της αριστείας, του κοινωνικού έργου, της επαγγελματικής επάρκειας και της αποδοχής των πολιτικών θέσεων του κόμματος.
  • Πλήρης διαχωρισμός του κομματικού οργανισμού από θέσεις κυβερνητικής νομοθετικής και ελεγκτικής ευθύνης.
  • Τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου προΐστανται των θεματικών ενοτήτων του κυβερνητικού έργου.  Στην πραγματικότητα, συγκροτούν τη σκιώδη κυβέρνηση.
  • Η προεδρεία ασκείται εναλλακτικά από 5 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου , τα οποία απαρτίζουν την Διοικούσα Επιτροπή.