Ομιλίες

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι οπωσδήποτε χρήσιμο και επιτακτικό να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες σε μια εποχή που ο όρος «μεταρρύθμιση», όχι μόνο ως σκέψη πολιτική αλλά και ως πράξη προοδευτική φαίνεται να συμπυκνώνει απαντήσεις και λύσεις ουσίας. Για το κράτος που έχει ήδη αποσυντεθεί, για την οικονομία που δεν ανακάμπτει, για την κοινωνία που χάνει τη συνοχή της. Είναι όμως αυτός ο όρος κατανοητός με τον ίδιο τρόπο από όλους, πολίτες και πολιτικούς, πολιτικούς της μιας πλευράς και αυτούς της άλλης;