1ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1o TAKTIKO ΣΥΝΕΔΡΙΟ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014, 10:00-15:00
RADISSON BLU PARK HOTEL
ΑΘΗΝΑ, Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 10