Προσωρινή επιτροπή προς το συνέδριο

Η Κεντρική Επιτροπή των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ συνεδρίασε στις 14 Οκτωβρίου 2012. Ενέκρινε τις προτάσεις του προεδρείου, προκήρυξε την διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου εντός του 2013 και εξέλεξε νέο Πολιτικό Συμβούλιο, καθώς και Επιτροπή Αξιολογήσεως, Δεοντολογίας & Ελέγχου. Τα δύο αυτά όργανα συναποτελούν την Εθνική Επιτροπή Οργανώσεως Συνεδρίου, η οποία εξουσιοδοτήθηκε να λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις για τη διοργάνωσή του. 
Το Πολιτικό Συμβούλιο των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ διαμορφώνεται πλέον ως εξής: 

 1. Δρ. Θεόδωρος Πολυζωίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Μ. Αξιώτης & Σία ΑΕ., Πρόεδρος των Δημοκρατικών. 
 2. Καθ. Αναστάσιος Τσάμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αναπληρωτής Πρόεδρος. 
 3. Αργύρη Κοκκίνου  Άννα Αικατερίνη, Οικονομολόγος/Επιχειρηματίας.
 4. Δρ. Βαρβατσουλάκης Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγoς-Μηχανικός.
 5. Δρ. Γιαννούλη Ευτυχία, Βιοαρχαιολόγος.
 6. Καλαϊτζόπουλος Ευγένιος, ΜΒΑ, Οικονομολόγος/Διευθύνων Σύμβουλος της AF Co.
 7. Κουλογιάννης Γεώργιος, Σύμβουλος Πληροφορικής.
 8. Λυγεράκης Γεώργιος, M.Sc., Σύμβουλος Πληροφορικής/Επιχειρηματίας.
 9. Μητρονίκας Παναγιώτης, M.Sc., Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός Η/Υ.
 10. Σαμσούρης Ιωάννης, MBA, Στέλεχος Επιχειρήσεων
 11. Σουλιώτης Γεώργιος, Αξ/κός ε.α. - Χειριστής Ε/Π-Α/Φ

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολογήσεως, Δεοντολογίας & Ελέγχου είναι τα εξής:

 1. Γιαννακόπουλος Νικόλαος, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης & Ηγεσίας
 2. Κόκκινος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός/Συγκοινωνιολόγος.
 3. Μαρινοπούλου Αναστασία, MBA MCMI, Ειδική Σύμβουλος Διαχείρισης Αλλαγών/Στρατηγικό Μάρκετινγκ & Οργανωσιακή Ανάπτυξη
 4. Μπακόπουλος Δημήτριος, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ.